Domov > Správy > Správy z priemyslu

Princíp činnosti ističa

2023-06-30

Ističe sa vo všeobecnosti skladajú z kontaktných systémov, systémov na zhášanie oblúka, prevádzkových mechanizmov, spúští, krytov atď.

Keď dôjde ku skratu, magnetické pole generované veľkým prúdom (zvyčajne 10 až 12-krát) prekoná reakčnú pružinu, uvoľnenie stiahne ovládací mechanizmus a spínač sa okamžite vypne. Keď dôjde k preťaženiu, prúd sa zväčší, generovanie tepla sa zintenzívni a bimetal sa do určitej miery deformuje, aby pritlačil mechanizmus k činnosti (čím väčší prúd, tým kratší čas pôsobenia).

Existuje elektronický typ, ktorý pomocou transformátora zbiera prúd každej fázy a porovnáva ho s nastavenou hodnotou. Keď je prúd abnormálny, mikroprocesor vyšle signál, ktorý spôsobí, že elektronická spúšť poháňa ovládací mechanizmus, aby fungoval.

Funkciou ističa je odpojenie a pripojenie záťažových obvodov, ako aj vypnutie chybných obvodov, aby sa zabránilo rozširovaniu nehôd a zabezpečila sa bezpečná prevádzka. Vysokonapäťový istič potrebuje prerušiť 1500V s prúdom oblúka 1500-2000A, ktorý sa dá natiahnuť na 2m a stále horí bez zhasnutia. Preto je zhášanie oblúka problém, ktorý musia riešiť vysokonapäťové ističe.

Princípom fúkania a zhášania oblúka je hlavne ochladzovanie oblúka a zníženie tepelnej disociácie. Na druhej strane fúkaním a predlžovaním oblúka sa posilňuje rekombinácia a difúzia nabitých častíc. Súčasne sú nabité častice v oblúkovej medzere odfúknuté, čím sa rýchlo obnoví izolačná pevnosť média.

Nízkonapäťové ističe, známe aj ako automatické vzduchové spínače, sa môžu použiť na zapojenie a odpojenie záťažových obvodov, ako aj na ovládanie zriedkavo spúšťaných motorov. Jeho funkcia je ekvivalentná súčtu niektorých alebo všetkých funkcií nožového spínača, nadprúdového relé, relé straty napätia, tepelného relé, zariadenia na zvyškový prúd a iných elektrických spotrebičov. Je dôležitým ochranným zariadením v rozvodnej sieti nízkeho napätia.

Nízkonapäťové ističe majú rôzne ochranné funkcie (preťaženie, skrat, podpäťová ochrana atď.), nastaviteľné akčné hodnoty, vysokú vypínaciu schopnosť, pohodlnú obsluhu, bezpečnosť a ďalšie výhody, preto sú široko používané. Štruktúra a princíp činnosti nízkonapäťového ističa pozostáva z ovládacieho mechanizmu, kontaktov, ochranných zariadení (rôzne spúšte), systémov na zhášanie oblúka atď.

Hlavné kontakty nízkonapäťových ističov sa ovládajú ručne alebo elektricky. Po zopnutí hlavného kontaktu mechanizmus voľného uvoľnenia uzamkne hlavný kontakt v zatvorenej polohe. Cievka nadprúdovej spúšte a tepelný prvok tepelnej spúšte sú zapojené do série s hlavným obvodom, zatiaľ čo cievka podpäťovej spúšte je zapojená paralelne s napájaním. Keď v obvode dôjde ku skratu alebo silnému preťaženiu, zapojí sa kotva nadprúdovej spúšte, čo spôsobí, že mechanizmus voľného uvoľnenia bude fungovať a hlavný kontakt odpojí hlavný obvod. Keď je obvod preťažený, zahrievanie tepelného prvku tepelného uvoľnenia spôsobí, že sa bimetal ohne nahor a tlačí mechanizmus voľného uvoľnenia do činnosti. Keď je obvod pod napätím, uvoľní sa kotva podpäťovej spúšte. Spôsobuje tiež fungovanie mechanizmu voľného uvoľnenia. Napäťová spúšť slúži na diaľkové ovládanie. Počas normálnej prevádzky je jeho cievka vypnutá. Keď je potrebná kontrola vzdialenosti, stlačením štartovacieho tlačidla zapnite cievku.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept